Yksityisyyssuoja

Sadun Puoti vastaa henkilötietojesi käsittelystä, joita sinä asiakkaana annat.  Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hallinnoimiseen ja markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ainoastaan viranomaisille, mikäli olet asiakkaana toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, muuttaa niitä omien tunnustensa avulla. Asiakassuhde Sadun Puodin kanssa syntyy, kun tilaat myymiäni tuotteita, rekisteröidyt internetkauppaani käyttäjäksi. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä, että käyttö noudattaa sopimusehtoja. Asiakas on myös vastuussa salasanansa salassapidosta. Asiakas vastaa kaikista hänelle koituvista laitteison, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Tilauksen voi tehdä rekisteröitymättä asiakkaaksi, jolloin tiedot eivät tallennu asiakasjärjestelmään. Asiakassuhde päättyy, jos pyydät tulla poistetuksi postituslistoiltamme. Mikäli asiakas käyttää väärinkäytöstarkoituksessa toisen asiakkaan tietoja tai muutoin tahallisesti toimii Sadun Puodin vahingoksi, voi Sadun Puoti jatkossa pidättäytyä hyväksymästä henkilön tilauksia (ostokielto). Ostokielto voidaan asettaa esim. jos asiakas jättää toistuvasti lunastamatta tilaamansa lähetykset, väärinkäyttää tarjouksia tai tilaajaetuja, luo tarkoituksella itselleen useita asiakasnumeroita tai käyttäytyy asiakaspalvelutilanteissa säännönmukaisesti tavalla, joka loukkaa tai vaikeuttaa työtäni. Asiakas korvaa täysimääräisesti myös mahdollisille kolmansille osapuolille aiheuttamansa vahingot. Alle 18-vuotiaat ja holhouksen alaiset henkilöt eivät voi tehdä tilauksia ilman vanhemman tai muun holhoojan lupaa.